Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00372658
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
Дата, на яку складено інформацію: 18.07.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися