Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 21.03.2007
Дата публікації 03.04.2007 09:45:33
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод", Відкрите акціонерне товариство-231
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: 0332784419
E-mail* fin@gnidava.lutsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів від 21.03.2007 року прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу. Статутний фонд збільшується шляхом додаткового випуску 96541492 шт простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн на суму 24 135 373 грн; форма існування документарна; спосіб розміщення - приватний. Співвідношення кількості акцій, що розміщується до статуного капіталу - 100%. Розміщення цінних паперів проводитиметься серед акціонерів. Спосіб оплати цінних паперів - грошові кошти, майно, цінні папери. Статуний фонд збільшується з метою інвестування в проекти модернізації виробничих процесів, реконструкції та оновлення технологічного устаткування, а також придбання нового обладнання. Напрями використання отриманих коштів оновлення технологічного устаткування, придбання нового обладнання, поповнення обігових коштів. Члени правління: Бондарук С.С. /голова/; Новосад Р.П., Нікішин О.М., Волошина О.І., Ординат І.М..

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Бондарук Сергій Сергійович