Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.03.2008
Дата публікації 26.03.2008 14:40:29
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод", Відкрите акціонерне товариство-231
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: 0332784419
E-mail* fin@gnidava.lutsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів протокол №1 від 25 березня 2008 року прийнято рішення про відкликання та обрання члена Правління. Звільнено члена Правління Волошину Оксану Іванівну , яка володіє 65796 шт. простих іменних акцій, що складає 0,06815% від загальної кількості. Паспорт серія АС №341292 виданий Луцьким МВ УМВС 17.11.1997 року. На посаді працювала з 24.04.2004р. Терміном на 5 років обрано членом Правління Костика Володимира Степановича. Акціями Товариства не володіє. Паспорт серія АС №712144 виданий Луцьким МВ УМВС 09.03.2001 р. У посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Бондарук Сергій Сергійович