Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00372658
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 18/01/2005
Дата публікації 19/01/2005
Найменування емітента* ВАТ "Гнiдавський цукровий завод"
Юридична адреса* 43022, Україна, Волинська обл.,м.Луцьк,вул.Ринкова,1
Керівник* Бондарук Сергiй Сергiйович - Голова правлiння
Контактна особа* Мiщук Галина Степанiвна - Головний економiст. Тел: (03322) 6-94-02
E-mail* gnidava@ukrpost.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00372658 18/01/2005 0 Член ревiзiйної комiсiї Щегельський Павло Панасович 0 Посадовi особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають
00372658 18/01/2005 0 Член спостережної ради Здрилюк Богдан Володимирович 0.005 Посадовi особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають
00372658 18/01/2005 0 Член ревiзiйної комiсiї Крамар Любов Пилипiвна 0 Посадовi особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають
00372658 18/01/2005 0 Член ревiзiйної комiсiї Крамар Любов Пилипiвна 0 Посадовi особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають
00372658 18/01/2005 0 Член ревiзiйної комiсiї Щегельський Павло Панасович 0 Посадовi особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають
00372658 18/01/2005 0 Член спостережної ради Здрилюк Богдан Володимирович 0.005 Посадовi особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають